! . , ­­­ , ­­­ ­ . ­­, -­ , , , ­­­­ ­. , . !

» 127
» .

 ? ?

: 5
: 27
: -
: Google, Yandex, robot Bot, robot Bot, robot Bot, Google, robot Bot, robot Bot, robot Bot, The Python Robot, robot Bot, crawl, robot Bot, Google, Yandex

20- : cnheujdgfdtk, Toscanaleno, DarrylhouSh, dxozxasojdb, Rommibessesk, soso2222, yvyzfcduis, cvpxyeruufj, gzbzyglshvb, blootiali, exyyzjfpvjd, Pierre, Emaitanink, Yrereskecy, SheareCed, DouglasTGoP, Jobjobsov, TelferApawn, ChrisNes, Ceannabaf

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

(49 ) - !


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )


  (49 )

, : (49 ) . !
, , , , - .
! .

;)

:

HTML:   
BB : 
:  


1 .

OpenID
     :
  :
!
?  

Loading...

...

...

...